Làm sao để biết switch của tôi là l2 hay l3?

Để xác định xem switch của bạn là Lớp 2 (L2) hay Lớp 3 (L3), bạn có thể kiểm tra thông số kỹ thuật hoặc tính năng của nó. Bộ chuyển mạch L2 hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI và chủ yếu tập trung vào việc chuyển tiếp các khung Ethernet dựa trên địa chỉ MAC. Chúng không thực hiện định tuyến IP hoặc có khả năng định tuyến lưu lượng giữa các mạng khác nhau. Mặt khác, các bộ chuyển mạch L3 hoạt động ở cả lớp liên kết dữ liệu và lớp mạng (lớp IP) của mô hình OSI. Chúng có thể thực hiện định tuyến IP và có các tính năng bổ sung như định tuyến Vlan, danh sách kiểm soát truy cập và hỗ trợ các giao thức định tuyến động. Bằng cách xem xét tài liệu hoặc thông số kỹ thuật của bộ chuyển mạch, bạn sẽ có thể xác định xem đó là L2 hay L3 dựa trên các tính năng và khả năng được hỗ trợ.

Làm sao để biết switch của tôi là l2 hay l3?

Kiểm tra thông số kỹ thuật hoặc số model của switch.

Để xác định xem switch của bạn là Lớp 2 (L2) hay Lớp 3 (L3), bạn có thể làm theo một số bước. Phương pháp đầu tiên và đơn giản nhất là kiểm tra thông số kỹ thuật hoặc số kiểu của switch. Hầu hết các nhà sản xuất đều nêu rõ chức năng lớp của thiết bị chuyển mạch trong thông số kỹ thuật của sản phẩm. Hãy tìm các thuật ngữ như "Lớp 2" hoặc "Lớp 3" trong phần mô tả sản phẩm hoặc chi tiết kỹ thuật. Thông tin này thường có thể được tìm thấy trên trang web của nhà sản xuất hoặc trong tài liệu sản phẩm.

Một cách khác để xác định chức năng lớp của switch là truy cập vào giao diện quản lý của switch. Hầu hết các thiết bị chuyển mạch được quản lý đều cung cấp giao diện dựa trên web hoặc giao diện dòng lệnh (CLI) để cấu hình. Bằng cách đăng nhập vào giao diện quản lý, bạn có thể kiểm tra các tính năng và cài đặt có sẵn. Nếu bạn thấy các tùy chọn liên quan đến định tuyến, Vlan hoặc địa chỉ IP thì có khả năng bộ chuyển mạch của bạn có khả năng Lớp 3. Mặt khác, nếu giao diện quản lý chỉ cung cấp các chức năng chuyển mạch cơ bản như cấu hình VLAN, cài đặt cổng và giao thức cây bao trùm thì đó có thể là bộ chuyển mạch Lớp 2.

Điều quan trọng cần lưu ý là một số thiết bị chuyển mạch có thể có cả khả năng của Lớp 2 và Lớp 3, cho phép bạn định cấu hình chúng cho một trong hai chức năng. Trong những trường hợp như vậy, các thông số kỹ thuật hoặc tài liệu phải chỉ rõ khả năng của bộ chuyển mạch và cách bật hoặc định cấu hình chức năng lớp mong muốn.

Cuối cùng, nếu bạn vẫn không chắc chắn về chức năng lớp của bộ chuyển mạch, bạn có thể tham khảo ý kiến của nhóm hỗ trợ của nhà sản xuất hoặc liên hệ với chuyên gia mạng, người có thể hỗ trợ bạn xác định các khả năng của bộ chuyển mạch dựa trên kiểu dáng và nhãn hiệu của nó.

Tìm các tính năng của Lớp 2 hoặc Lớp 3 trong tài liệu của switch.

Để xác định xem switch của bạn là Lớp 2 (L2) hay Lớp 3 (L3), bạn có thể tìm các tính năng cụ thể trong tài liệu của switch. Các tính năng này sẽ cho biết switch hoạt động ở L2 hay L3.

Các bộ chuyển mạch lớp 2 chủ yếu hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI và chịu trách nhiệm chuyển tiếp các khung dựa trên địa chỉ MAC. Chúng không thực hiện bất kỳ chức năng định tuyến nào. Bộ chuyển mạch L2 thường có các tính năng cơ bản như hỗ trợ Vlan, Giao thức cây kéo dài (STP) và tổng hợp liên kết.

Mặt khác, các thiết bị chuyển mạch Lớp 3 hoạt động ở cả lớp liên kết dữ liệu và lớp mạng. Chúng có khả năng thực hiện các chức năng định tuyến, chẳng hạn như định tuyến IP, giữa các mạng con hoặc mạng LAN ảo (VLAN) khác nhau. Bộ chuyển mạch L3 thường có các tính năng nâng cao như giao thức định tuyến (chẳng hạn như OSPF hoặc BGP), danh sách điều khiển truy cập (ACL) và khả năng chất lượng dịch vụ (QoS).

Để xác định xem switch của bạn là L2 hay L3, hãy tham khảo tài liệu do nhà sản xuất cung cấp. Tìm kiếm thông tin về khả năng định tuyến của bộ chuyển mạch, hỗ trợ các giao thức định tuyến và mọi tính năng nâng cao liên quan đến định tuyến IP. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem bộ chuyển mạch có hỗ trợ các giao thức Lớp 3 như IP, ICMP hoặc OSPF hay không.

Điều quan trọng cần lưu ý là một số thiết bị chuyển mạch có thể có khả năng kết hợp, hỗ trợ cả chức năng L2 và L3. Trong những trường hợp như vậy, tài liệu sẽ cung cấp chi tiết về các tính năng và khả năng cụ thể của bộ chuyển mạch.

Nếu không thể tìm thấy thông tin cần thiết trong tài liệu, bạn cũng có thể tham khảo trang web của nhà sản xuất hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của họ để được giải thích.

Xác minh xem switch có hỗ trợ định tuyến hoặc định tuyến Vlan hay không.

Để xác định xem switch của bạn là switch Layer 2 (L2) hay switch Layer 3 (L3), có một số cách để xác minh khả năng của nó. Một cách là kiểm tra thông số kỹ thuật của model switch do nhà sản xuất cung cấp. Thông số kỹ thuật phải nêu rõ switch là switch L2 hay L3.

Một cách tiếp cận khác là tìm kiếm các tính năng cụ thể thường được liên kết với các bộ chuyển mạch L3. Bộ chuyển mạch L3 có khả năng thực hiện các chức năng định tuyến, chẳng hạn như định tuyến giữa các Vlan khác nhau. Chúng hỗ trợ các giao thức định tuyến IP như OSPF hoặc BGP và có thể thực hiện định tuyến giữa các Vlan. Nếu switch của bạn có những tính năng này thì đó có thể là switch L3. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một số bộ chuyển mạch L2 có thể có khả năng định tuyến hạn chế, chẳng hạn như định tuyến tĩnh cơ bản.

Hơn nữa, nếu bộ chuyển mạch của bạn có khả năng tạo và quản lý Vlan, điều đó có thể cho thấy rằng nó hỗ trợ định tuyến Vlan, đây là một tính năng của bộ chuyển mạch L3. Định tuyến Vlan cho phép liên lạc giữa các Vlan bằng cách định tuyến lưu lượng giữa chúng.

Cuối cùng, nếu bạn có quyền truy cập vào giao diện dòng lệnh (CLI) hoặc giao diện web của switch, bạn có thể kiểm tra các lệnh hoặc tùy chọn liên quan đến định tuyến. Bộ chuyển mạch L3 thường có các tùy chọn cấu hình nâng cao hơn để định tuyến, chẳng hạn như định cấu hình giao thức định tuyến hoặc thiết lập giao diện định tuyến.

Điều quan trọng cần lưu ý là sự khác biệt giữa các switch L2 và L3 đã trở nên ít rõ ràng hơn trong những năm gần đây vì nhiều switch hiện nay có khả năng kết hợp. Một số bộ chuyển mạch có thể có khả năng thực hiện các chức năng định tuyến cơ bản trong khi vẫn chủ yếu là bộ chuyển mạch L2. Do đó, tốt nhất bạn nên tham khảo tài liệu của nhà sản xuất hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của họ để xác nhận chắc chắn về khả năng của bộ chuyển mạch của bạn.

Tham khảo trang web của nhà sản xuất hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của họ để xác nhận.

Để xác định xem switch của bạn là Lớp 2 (L2) hay Lớp 3 (L3), cách đáng tin cậy nhất là tham khảo trang web của nhà sản xuất hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của họ để xác nhận. Trang web của nhà sản xuất sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mẫu switch cụ thể của bạn và khả năng của nó.

Khi truy cập trang web của nhà sản xuất, hãy tìm trang sản phẩm hoặc phần tài liệu liên quan đến mẫu switch của bạn. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy các thông số kỹ thuật và chi tiết kỹ thuật cho biết switch là L2 hay L3. Tìm kiếm các tính năng như giao thức định tuyến (ví dụ: OSPF, BGP), định tuyến Vlan hoặc khả năng định tuyến IP. Các tính năng này thường chỉ ra rằng switch có khả năng của Lớp 3.

Nếu trang web của nhà sản xuất không nêu rõ switch là L2 hay L3, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của họ để được giải thích. Họ sẽ có thông tin cập nhật nhất về khả năng của switch và có thể cung cấp cho bạn câu trả lời dứt khoát.

Điều đáng chú ý là một số thiết bị chuyển mạch có khả năng hoạt động ở cả chế độ Lớp 2 và Lớp 3, cung cấp sự kết hợp các tính năng của cả hai. Trong những trường hợp như vậy, tài liệu của nhà sản xuất sẽ cung cấp chi tiết về cách định cấu hình và sử dụng các tính năng này.

Luôn đảm bảo rằng bạn đã cài đặt chương trình cơ sở mới nhất trên bộ chuyển mạch của mình, vì các nhà sản xuất thường phát hành các bản cập nhật có thể giới thiệu các tính năng mới hoặc cải tiến các tính năng hiện có.
Mua sản phẩm thiết bị mạng từ SIEUTHIMANG.COM.VN để đảm bảo sản phẩm chính hãng. Tránh nguy cơ mua phải sản phẩm kém chất lượng.
Hotline Báo giá - Hỗ trợ 24/7


Giao hàng tận nơi
PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CÁP QUANG UY TÍN CHUYÊN NGHIỆP

Phân phối thiết bị quang uy tín tại Việt Nam ®

Hà Nội:
Add: Số 1 Ngõ 86 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0344 699886 0373 699886

Hồ Chí Minh:
Add: 259/11 Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình, HCMC.
Điện thoại: 0902 734998 0373 699886


download datasheet tài liệu hãng

Những câu hỏi thường gặp của khách hàng

✓ Trả lời: Tất cả sản phẩm do chúng tôi phân phối được nhập khẩu chính hãng đầy đủ giấy tờ CO,CQ do hãng cung cấp. Siêu Thị Mạng luôn tâm niệm chữ Tín quý hơn Vàng. Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng tối đa các công cụ kiểm tra hàng giả, hàng nhái để khách hàng tự bảo vệ mình.
✓ Trả lời: Đội ngũ kỹ thuật và kỹ sư bán hàng của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi tất cả các ngày trong tuần 24/7.
✓ Trả lời: Siêu Thị Mạng là nhà phân phối các sản phẩm Cablexa chính hãng uy tín danh tiếng tại thị trường Việt Nam. Siêu Thị Mạng luôn tiên phong cung cấp các giải pháp tích hợp trước và sau bán hàng nhằm giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối thiết bị mạng chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm đã được hàng ngàn khách hàng trên cả nước hợp tác và tín nhiệm.
✓ Trả lời: Cho dù bạn ở đâu? chúng tôi luôn sẵn sàng được phục vụ nhu cầu của bạn với chế độ giao hàng và thanh toán linh hoạt.

Hotline hỗ trợ 24/7
0373699886